สืบจากข่าว

เกาะติดข่าว วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.30 น.

(14.30) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานความช่วยเหลือ...