ตารางออกอากาศ
รายการปัจจุบัน
บอกเล่า 96.5 ดำเนินรายการโดย : อำมร บรรจง,กนกวรรณ กนกวนาวงศ์
ฟังรายการสด