รายการ Good Night คืนดีๆ ที่ 96.5
ทุกข์

จำนวนผู้ชมข่าว 99 ครั้ง อัพเดตเมื่อ 12 มิ.ย. 2556

รายการ GOOD NIGHT โดย ถวัลย์ ไชยรัตน์ และ ชยาณ์ทิพร รัตน์ธนวรกานต์ เรื่องของธรรมมะใกล้ตัว จะได้จัดระบบระเบียบในชีวิตได้ /การลาสิกขาของพระมิตซูโอ๊ะ

back