พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550

จำนวนผู้ชมข่าว 1612 ครั้ง | อัพเดตเมื่อ 14 พ.ค. 2556

พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 คือ กฏหมายป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งการเข้าไปแก้ไขทำลายข้อมูลหรือ การแฮกระบบคอมพิวเตอร์ผู้อื่นจนก่อให้เกิดความเสียหาย หรือใช้ระบบคอมพิวเตอร์เผยแพร่ข้อมูลเท็จลามกอนาจารกระทบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของรัฐ จะมีอัตราโทษแตกต่างกันตามความผิด  อาทิ มาตรา 5  ผู้ที่เจาะเข้าระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึง มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ขณะที่ มาตรา 16  ผู้ที่ตัดต่อดัดแปลงภาพบุคคลอื่นในระบบคอมพิวเตอร์โดยเจตนาให้เสียชื่อเสียง อับอาย มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ