ช่วงนี้หน้าฝน หลาย ๆ คนอาจจะไม่สบาย หรือมีอาการไอ และคงคุ้นเคยกับยาน้ำแก้ไอ วันนี้อยากจะมาเล่าเรื่องกับยาน้ำแก้ไอบางชนิดกินมากก็เป็นอันตรายได้นะคะ  โดยเฉพาะยาแก้ไอน้ำดำหรือยาแก้ไอน้ำเชื่อมที่มีโคเดอีนเป็นส่วนผสม ซึ้งถ้าใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานอาจจะทำให้ติดได้  เพราะโคเดอีนเป็นเสพติดให้โทษ แต่เนื่องจากออกฤทธิ์กดประสาทส่วนกลาง ทำให้บรรเทาอาการปวดหรือระดับการไอได้ จึง มีการใช้ในทางการแพทย์โดยใช้เป็นส่วนผสมในยาแก้ไอ  ดังนั้นเวลาจะใช้ยาน้ำแก้ไอที่มีโคโดอีนเป็นส่วนผสมนั้นต้องใข้ด้วยความระมัดระวัง ควรอ่านฉลากยาและเอกการสารกำกำกับยาก่อนใช้ทุกครั้ง ควรใช้ตามข้อบ่งใช้ และใช้ในปริมาณข้อกำหนด


    ข้อควรระวังในการใช้ยาน้ำแก้ไอที่มีโคเดอีนเป็นส่วนผสม คือ

- ไม่ควรใช้กับหญิงมีครรภ์

- ไม่ควรใช้กับคนที่เป็นโรคหอบหืด หายใจลำบาก

- ไม่ควรใช้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี

- ไม่ควรที่จะใช้ติดต่อกันเกิน 7 วัน(อาจดื้อยาได้)

- ไม่ควรขับขี่ยานพาหะนะ

                                            

    ผลข้างเคียงการใช้ยาแก้ไอน้ำที่มีโคเดอีนเป็นส่วนผสม คือ

มีอาการปวดท้อง  อาเจียน  คลื่นไส้ใจ  ใจสั่น มึนงง  หายใจลำบาก  อาจเกิดอาการคัน หรือแพ้ยาได้และ ทำให้เกิดอาการง่วงซึม 

 

                                                                  ***ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้นะคะ***

 

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

#tags : Lifestyle, Health, ข่าวทันสถานการณ์, ข่าวนำสไลด์โชว์,โคเดอีน,ยาแก้ไอ,ข้อควรระวัง,ส่วนผสม,